roger.uusmaa@outlook.com

+372 5646 1857

roger.uusmaa@outlook.com

+372 5646 1857

roger.uusmaa@outlook.com

+372 5646 1857

Optimaalsed lahendused avaliku
ja erasektori hangete läbiviimisel või pakkujana menetlustes osalemisel

Valdkonnad

Riigihanked | Konkursid | Erimenetlused

Olen oma klientidele abiks kõigis hangetega seonduvates küsimustes kogu projekti elukaare jooksul.

Nõustan ja esindan hankijaid:

Nõustan ja esindan pakkujaid:

 • hanke planeerimisel, täpsustades projekti skoopi, ajakava, eeldatavat maksumust ning turu valmisolekut projektis osalemiseks;
 • hanke alusdokumentide koostamisel, valides hanke eesmärgi saavutamiseks efektiivse menetlusliigi, koostades kliendi huve ja parimaid praktikaid arvestavad juhendmaterjalid ja nõuded menetluses osalevatele isikutele ning pakkumustele ja koostades sobilikud hindamiskriteeriumid eduka pakkumuse valimiseks;
 • hanke läbiviimisel, tagades menetluse vastavuse asutusesisestele kordadele ja seadusandlusele, hoides ajakohasena teabevahetust, kontrollides pakkuja ja pakkumuse vastavust kehtestatud tingimustele ja seadusest tulenevatele nõuetele, juhtides läbirääkimisi pakkujatega, koostades motiveeritud hankeotsuseid ja teavitusi pakkujatele, korraldades hankelepingu sõlmimise ja tehes hanke läbiviimiseks vajalikke toiminguid registrites ning esindades vaidlustuste ja kaebuste lahendamisel;
 • hankelepingu täitmisel hankelepingu muudatustega, sanktsioonidega, aruandlusega ja järelevalvega seonduvates küsimustes;
 • asutusesiseste hankekordade ja hankeplaanide koostamisel või ajakohastamisel;
 • välisrahastusega seotud projektide läbiviimisel.
 • hanke alusdokumentide esmasel analüüsil ja suhtluses hankijaga;
 • pakkumuse koostamisel, tagades pakkumuse ja pakkumusega koos esitatavate dokumentide vastavuse hankes kehtestatud nõuetele ja kliendi huvidele ning tehes vajadusel pakkumuse esitamisega seonduvad toimingud registris;
 • läbirääkimistel kõigis menetluse etappides;
 • hankeotsuste õiguspärasuse hindamisel ja vajadusel vaidlustamisel;
 • hankelepingu sõlmimise, muutmise, täitmise ja aruandlusega seonduvates küsimustes.

Referentsid

Olulisemad projektid hanke eest vastutava isikuna

Sopi-Tootsi tuulepargi (255 MW) rajamisega seonduvad riigihanked:
- tuulikute tarne, ehitus ja hooldus
- tuulepargi projekteerimise ja ehituse peatöövõtt
- tuulepargi ehitusprojektide ekspertiis ja omanikujärelevalve

2022

Purtse tuulepargi (21 MW) rajamisega seonduvad riigihanked:
- tuulikute tarne, ehitus ja hooldus
- tuulepargi projekteerimise ja ehituse peatöövõtt

Tolpanvaara tuulepargi (72 MW) rajamisega seonduvad konkursid:
- tuulikute tarne, ehitus ja hooldus
- tuulepargi projekteerimise ja ehituse peatöövõtt
- tuulepargi omanikujärelevalve

Riigikoolile toitlustusteenuse tellimine

2021

Dünaamiline hankesüsteem (sh seotud hanked) sõidukite soetamiseks

Enefit 280-2 õlitehase rajamisega seonduvad konkursid:
- kondensatsioonihoone
- retordihoone teraskonstruktsioonid
- automaatika (DCS)

2020

Virtuaalse elektrijaama lahenduse riigihange

Avalik liinivedu hõljukiga

2019

Avalik liinivedu parvlaevaga

2018

Olulisemad projektid hankija õigusnõustajana

Maakonna avalik bussiliinivedu

2017

Avalik liinivedu parvlaevaga

2016

Lisaks eeltoodule oman praktilist kogemust projekteerimise, ehituse, hoolduse, transpordi, toitlustuse, IT-seadmete ja toodete, erinevate uuringute, valve- ja turvateenuste ning mitmete teiste asjade ostmise ja teenuste tellimiste hangete läbiviimisel nii klassikalise kui võrgustiku sektori regulatsiooni alusel.

Roger Uusmaa

Riigihanked - Roger Uusmaa

Riigihangete valdkonnale olen keskendunud aastast 2014, kui esindasin hankijat vaidlustus- ja kohtumenetluses reisiparvlaevaliinile operaatori leidmise riigihankes, millest alates olen igapäevaselt tegelenud nii väiksemate kui viimastel aastatel regiooni suurimate hankeprojektide läbiviimisega ning abistanud pakkujaid menetlustes osalemisel.

Oma senise praktika jooksul olen hanke eest vastutava isikuna läbi viinud või õigusnõustajana osalenud arvukates erinevate valdkondade riigihangetes, kasutades hanke eesmärgi saavutamiseks kõiki peamisi hankemenetluse liike ja erihangete kordasid. Ühtlasi oman praktilist kogemust võlaõiguslike konkursside korraldamisel, toetuse saaja ostude ja välisrahastusega seotud projektides.

Roger Uusmaa

tel: +372 5646 1857

e-post: roger.uusmaa@outlook.com

Ettevõtte üldandmed:
Uusmaa Õigusbüroo OÜ
registrikood: 14465381
KMKR nr: EE102511617

Optimaalsed lahendused avaliku ja erasektori hangete läbiviimisel või pakkujana menetlustes osalemisel.

Valdkonnad

Riigihanked | Konkursid | Erimenetlused

Olen oma klientidele abiks kõigis hangetega seonduvates küsimustes, kogu projekti elukaare jooksul.

Nõustan ja esindan hankijaid:

 • hanke planeerimisel, täpsustades projekti skoopi, ajakava, eeldatavat maksumust ning turu valmisolekut projektis osalemiseks;
 • hanke alusdokumentide koostamisel, valides hanke eesmärgi saavutamiseks efektiivse menetlusliigi, koostades kliendi huve ja parimaid praktikaid arvestavad juhendmaterjalid ja nõuded menetluses osalevatele isikutele ning pakkumustele ja koostades sobilikud hindamiskriteeriumid eduka pakkumuse valimiseks;
 • hanke läbiviimisel, tagades menetluse vastavuse asutusesisestele kordadele ja seadusandlusele, hoides ajakohasena teabevahetust, kontrollides pakkuja ja pakkumuse vastavust kehtestatud tingimustele ja seadusest tulenevatele nõuetele, juhtides läbirääkimisi pakkujatega, koostades motiveeritud hankeotsuseid ja teavitusi pakkujatele, korraldades hankelepingu sõlmimise ja tehes hanke läbiviimiseks vajalikke toiminguid registrites ning esindades vaidlustuste ja kaebuste lahendamisel;
 • hankelepingu täitmisel hankelepingu muudatustega, sanktsioonidega, aruandlusega ja järelevalvega seonduvates küsimustes;
 • asutusesiseste hankekordade ja hankeplaanide koostamisel või ajakohastamisel;
 • välisrahastusega seotud projektide läbiviimisel.

Nõustan ja esindan pakkujaid:

 • hanke alusdokumentide esmasel analüüsil ja suhtluses hankijaga;
 • pakkumuse koostamisel, tagades pakkumuse ja pakkumusega koos esitatavate dokumentide vastavuse hankes kehtestatud nõuetele ja kliendi huvidele ning tehes vajadusel pakkumuse esitamisega seonduvad toimingud registris;
 • läbirääkimistel kõigis menetluse etappides;
 • hankeotsuste õiguspärasuse hindamisel ja vajadusel vaidlustamisel;
 • hankelepingu sõlmimise, muutmise, täitmise ja aruandlusega seonduvates küsimustes.

Referentsid

Olulisemad projektid hanke eest vastutava isikuna

Sopi-Tootsi tuulepargi (255 MW) rajamisega seonduvad riigihanked:
- tuulikute tarne, ehitus ja hooldus
- tuulepargi projekteerimise ja ehituse peatöövõtt
- tuulepargi ehitusprojektide ekspertiis ja omanikujärelevalve

2022

Purtse tuulepargi (21 MW) rajamisega seonduvad riigihanked:
- tuulikute tarne, ehitus ja hooldus
- tuulepargi projekteerimise ja ehituse peatöövõtt

Tolpanvaara tuulepargi (72 MW) rajamisega seonduvad konkursid:
- tuulikute tarne, ehitus ja hooldus
- tuulepargi projekteerimise ja ehituse peatöövõtt
- tuulepargi omanikujärelevalve

Riigikoolile toitlustusteenuse tellimine

2021

Dünaamiline hankesüsteem (sh seotud hanked) sõidukite soetamiseks

Enefit 280-2 õlitehase rajamisega seonduvad konkursid:
- kondensatsioonihoone
- retordihoone teraskonstruktsioonid
- automaatika (DCS)

2020

Virtuaalse elektrijaama lahenduse riigihange

Avalik liinivedu hõljukiga

2019

Avalik liinivedu parvlaevaga

2018

Olulisemad projektid hankija õigusnõustajana

Maakonna avalik bussiliinivedu

2017

Avalik liinivedu parvlaevaga

2016

Lisaks eeltoodule oman praktilist kogemust projekteerimise, ehituse, hoolduse, transpordi, toitlustuse, IT-seadmete ja toodete, erinevate uuringute, valve- ja turvateenuste ning mitmete teiste asjade ostmise ja teenuste tellimiste hangete läbiviimisel nii klassikalise kui võrgustiku sektori regulatsiooni alusel.

Roger Uusmaa

Roger Uusmaa

Riigihanked - Roger Uusmaa

Riigihangete valdkonnale olen keskendunud aastast 2014, kui esindasin hankijat vaidlustus- ja kohtumenetluses reisiparvlaevaliinile operaatori leidmise riigihankes, millest alates olen igapäevaselt tegelenud nii väiksemate kui viimastel aastatel regiooni suurimate hankeprojektide läbiviimisega ning abistanud pakkujaid menetlustes osalemisel.

Oma senise praktika jooksul olen hanke eest vastutava isikuna läbi viinud või õigusnõustajana osalenud arvukates erinevate valdkondade riigihangetes, kasutades hanke eesmärgi saavutamiseks kõiki peamisi hankemenetluse liike ja erihangete kordasid. Ühtlasi oman praktilist kogemust võlaõiguslike konkursside korraldamisel, toetuse saaja ostude ja välisrahastusega seotud projektides.

Roger Uusmaa

Tel: +372 5646 1857

e-post: roger.uusmaa@outlook.com

Uusmaa Õigusbüroo OÜ
registrikood: 14465381
KMKR nr: EE102511617
Scroll to Top